Umowa o dzieło a rozliczenie podatku

W przypadku umowy o praca owo zlecający pobiera zaliczki na danina
dochodowy odkąd osób fizycznych i przekazuje je do urzędu. Osoba, która
pracowała na podstawie umowy o praca w danym roku podatkowym, Platforma Obywatelska
zakończeniu roku (maksymalnie do końca lutego) powinna otrzymać
informację podatkową PIT-11, na podstawie której może się rozliczyć z
fiskusem. Deklaracja ta zawiera informacje o wysokości: osiągniętego
przychodu z tytułu umowy o praca, kosztów uzyskania przychodów,
zaliczek pobranych na danina dochodowy oraz w niektórych przypadkach o
wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne.


brak podanego kodu w bazie